دوشنبه 20 آذر 1402 | Monday 11 December 2023

رييس پليس راهور استان گفت: يکي از علل بروز و تشديد حوادث در رانندگي در معابر استان بوشهر، ايجاد مزاحمت از سوي برخي از رانندگاني که وسايل نقليه آنان به چراغ هاي غيراستاندارد، هدلايت، زنون مجهز هستند به وجود مي آيد.

به گزارش دیارجنوب ، سرهنگ "محمد صادقي " بيان داشت: يکي از علل بروز و تشديد حوادث در رانندگي در معابر استان بوشهر ، ايجاد مزاحمت از سوي برخي از رانندگاني که وسايل نقليه آنان به چراغ هاي غيراستاندارد ، هدلايت، زنون مجهز هستند به وجود مي آيد که اين مسئله موجب تاخير در رويت ساير رانندگان شده و کنترل وسيله نقليه براي رانندگان عبوري سخت و در نهايت پرخاشگري و لجاجت در ترافيک به وجود مي آيد و همين امر در ايجاد و تشديد تصادفات نقش مهمي را ايفاد مي نمايد.

cheragh zenon

وي افزود: اين اقدام رانندگان که از نور خيره کننده استفاده مي نمايند نقض آشکار قوانين و مقررات رانندگي است که در اين راستا پليس راهور استان با اجراي طرح هاي کنترلي با رانندگان خاطي برابر قانون و قاطعانه برخورد مي نمايد.
رييس پليس راهور استان بوشهر در پايان توصيه نمود: که رانندگان از هر رفتار يا اقدامي که موجب حواس پرتي و کاهش سطح ديد ساير کاربران مي شود به جد پرهيز نموده و با رعايت حقوق شهروندي و با احترام به قوانين رانندگي و همراهي پليس راهور استان زمينه کاهش تصادفات را در استان بوشهر فراهم نمايند.

.

استان بوشهر

Template Design:Dima Group