پنجشنبه 9 آذر 1402 | Thursday 30 November 2023

پروژه های شهر برازجان در پنجمین روز هفته دولت با حضور فرماندار دشتستان و جمعی از مسئولین شهرستان افتتاح و کلنگ زنی شد.

به گزارش دیارجنوب، آیین افتتاح و کلنگ زنی پروژه های تجمیعی اداره های مخابرات دشتستان و برق برازجان در ششم شهریور ما با حضور فرماندار دشتستان و دیگر مسئولین برگزار شد.
همزمان با پنجمین روز از هفته دولت ۱۵ پروژه اداره مخابرات دشتستان با اعتباری بالغ بر ۸۳ میلیارد ریال افتتاح و عملیات اجرایی آنها آغاز شد.
در پروژه افزایش ظرفیت پست فرهنگ (برازجان۴) تغییر ظرفیت از ۷۰ به ۸۰ مگاوات آمپر ۳۰۰ میلیارد ریال اعتبار به بهره برداری رسید.
بنابر این گزارش، در پروژه های تجمیعی اداره برق برازجان ۹۲ میلیارد تومان برای افتتاح و ۱۰ میلیارد تومان برای کلنگ زنی که در مجموع ۱۰۳ میلیارد تومان افتتاح شدند.

« پروژه های تجمیعی اداره مخابرات دشتستان »

prozhe borazjan koli 23prozhe borazjan koli 23prozhe borazjan koli 23prozhe borazjan koli 23prozhe borazjan koli 23

« پروژه های تجمیعی اداره برق برازجان »

prozhe borazjan koli 23

prozhe borazjan koli 23prozhe borazjan koli 23prozhe borazjan koli 23prozhe borazjan koli 23prozhe borazjan koli 23prozhe borazjan koli 23prozhe borazjan koli 23prozhe borazjan koli 23prozhe borazjan koli 23prozhe borazjan koli 23prozhe borazjan koli 23prozhe borazjan koli 23prozhe borazjan koli 23prozhe borazjan koli 23prozhe borazjan koli 23prozhe borazjan koli 23prozhe borazjan koli 23

.

استان بوشهر

Template Design:Dima Group