چهارشنبه 8 آذر 1402 | Wednesday 29 November 2023

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان دشتستان نسبت به شیوع بیماری زنگ زرد در مزارع گندم شبانکاره هشدار داد.

به گزارش دیارجنوب، محمدرسول صحراکار روز شنبه در حاشیه بازدید از مزارع شهرستان با اشاره به شیوع بیماری زنگ زرد در مزارع گندم شبانکاره اظهار داشت: زارعین ضمن انجام عملیات مبارزه شیمیایی با سموم تیلت، فولیکور و آمیستار در مقدار توصیه شده توسط کارشناسان حفظ نباتات مراکز از دادن کودهای ازته و آبیاری سنگین جدا خودداری کنند.
وی تاکید کرد: در مزارعی که سطح آلوده محدود است سمپاشی لکه ای و در مواقعی که غالب مزرعه آلوده شده باید نسبت به سمپاشی کل مزرعه اقدام شود.

jahad k dashtestan
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان دشتستان عنوان کرد: علائم بیماری بصورت نوار زرد حاوی اسپورهای زرد متمایل به نارنجی است که با کشیدن دست روی لکه ها علائمی همانند زنگ آهن روی پوست برجای می ماند.
صحراکار افزود: بیماری زنگ زرد در صورت وجود شرایط مساعد آب و هوایی و حساسیت، ارقام خسارت جبران ناپذیری به این محصول وارد می نماید.

/

استان بوشهر

Template Design:Dima Group