سه شنبه 18 بهمن 1401 | Tuesday 7 February 2023

مدیرکل بیمه سلامت استان بوشهرگفت: با انعقاد تفاهم نامه ای مابین سازمان های بیمه سلامت و بهزیستی، تعداد ۵٩ کد خدمتی دیگر به معلولان تحت پوشش سازمان بهزیستی در سال جاری اضافه شد.

به گزارش دیارجنوب، داراب بارگاهی روز دوشنبه با اعلام این خبر اظهار داشت: بر اساس این تفاهمنامه افراد دارای معلولیت تحت پوشش بهزیستی کشور که دارای پوشش بیمه های معتبر از بیمه سلامت میباشند از ۵٩ خدمت توانبخشی ستاره دار تعیین شده در تفاهم ‏نامه بهره مند می شوند.
بارگاهی ادامه داد: خدمات توانبخشی فوق، ۱۵ کد خدمتی در حوزه ارتوپدی فنی یا اعضای مصنوعی، ۱۱ کد خدمتی در حوزه گفتار درمانی، ۹ کد خدمتی در حوزه شنوایی سنجی،۷ کد خدمتی در حوزه بینایی سنجی، ۶ کد خدمتی در حوزه کار درمانی، ۵ کد خدمتی در حوزه فیزیوتراپی و ارائه ۶ کد خدمتی توانبخشی توسط پزشکان متخصص را شامل می شوند.

darab bargahi b
مدیرکل بیمه سلامت استان بوشهر بیان کرد: بر اساس این تفاهمنامه پوشش تعرفه خدمات توانبخشی توسط سازمان بیمه سلامت، ٧٠درصد تعرفه مصوب بخش ارائه دهنده خدمات مذکور (دولتی، عمومی غیردولتی، خیریه و خصوصی) خواهد بود.
بارگاهی تصریح کرد: اداره کل بیمه سلامت استان بوشهر جهت عقد و تمدید قرارداد با کلیه مراکز حوزه توانبخشی (شامل کاردرمانی، گفتار درمانی، شنوایی شناسی، بینایی سنجی، ارتوپدی فنی و مراکز جامع توانبخشی) جهت خرید و ارائه خدمات توانبخشی موضوع این تفاهمنامه آمادگی خود را اعلام می دارد.

/

استان بوشهر

Template Design:Dima Group