دوشنبه 10 بهمن 1401 | Monday 30 January 2023

طی حکمی از سوی معاون وزیر نفت در امور گاز "علی‌اکبر فقیه" به عنوان سرپرست شرکت گاز استان بوشهر منصوب شد.

به گزارش دیارجنوب، محمد چگینی معاون وزیر نفت در امور گاز در حکمی "علی‌اکبر فقیه" را به‌ عنوان سرپرست شرکت گاز استان بوشهر منصوب کرد.
پیش از این مسلم رحمانی عهده دار این سمت بود.

faghih gaz

 hokm gaz bu

استان بوشهر

Template Design:Dima Group