سه شنبه 18 بهمن 1401 | Tuesday 7 February 2023

استاندار بوشهر در احکام جداگانه ای ۳ مشاور جدید خود را منصوب کرد.

به گزارش دیارجنوب، احمد محمدی زاده استاندار بوشهر در احکام جداگانه ای ۳ مشاور جدید خود در حوزه های فناوری و شرکت های دانش بنیان و مدیر راهبری استقرار و توسعه منطقه ویژه علم و فناوری خلیج فارس، ترویج فعالیت های قرآنی آموزشی و پژوهشی را منصوب کرد.

entesab moshaver
بنابر این گزارش؛ عبدالحسن بهرامی به عنوان مشاور استاندار در امور فناوری و شرکت های دانش بنیان و مدیر راهبری استقرار و توسعه منطقه ویژه علم و فناوری خلیج فارس، علیرضا یزاف به عنوان مشاور استاندار در ترویج فعالیت های قرآنی و سید محمد هاشمی فرد به عنوان مشاور عالی استاندار در امور آموزشی و پژوهشی منصوب شدند.

استان بوشهر

Template Design:Dima Group