يكشنبه 30 ارديبهشت 1403 | Sunday 19 May 2024

جزییاتی از احکام حقوقی ۱۴۰۳ بازنشستگان تأمین اجتماعی اعلام شد.

به گزارش دیارجنوب، براساس بخشنامه سازمان تأمین اجتماعی موضوع افزایش مستمری و کمک‌های جنبی و تعیین حداقل مستمری در سال 1403، مستمری موضوع ماده 96 قانون تأمین‌ اجتماعی قابل پرداخت از ابتدای سال برای تمامی مستمری‌های بازنشستگی، ازکارافتادگی و بازماندگان مشمول قانون تأمین‌ اجتماعی که تا پایان سال 1402 برقرار شده است، به‌ترتیب برای دریافت‌کنندگان حداقل مستمری و کمتر از آن، به‌میزان ‏%35 و برای سایر سطوح بالاتر از حداقل مستمری به‌میزان 22% به‌علاوه مبلغ ثابت 6,900,780 ریال مستمری آنان در پایان اسفندماه سال 1402 افزایش می‌یابد.

tamin ejtemaei s
همچنین مبلغ حداقل مستمری در سال 1403؛ بر اساس مصوبه شورای‌عالی کار، حداقل میزان مستمری بازنشستگی، ازکارافتادگی‌کلی و مجموع مستمری بازماندگان مشمول اجرای ماده (111) قانون تأمین‌ اجتماعی از تاریخ اول فروردین ماه امسال ماهیانه مبلغ 71,661,840 ریال تعیین می‌شود.
طبق این بخشنامه ابلاغی مشمولین بندهای (ل) و (و) تبصره (14) قانون بودجه سال 1386، بند (47) قانون بودجه سال 1388، بند (17) قانون بودجه سال 1389، بند (91) قانون بودجه سال 1390 و بند (66) قانون بودجه سال 1391 کل کشور، مشمولین قانون تعیین تکلیف تأمین‌ اجتماعی اشخاصی که 10 سال و کمتر حق‌بیمه پرداخت کرده‌اند، مشمولین بند (ج) ماده (39) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، مشمولین جزء (1) ماده واحده قانون اصلاح تبصره (3) بند (3) ماده (80) قانون تأمین اجتماعی، مشمولین قانون بیمه بازنشستگی، فوت و ازکارافتادگی بافندگان قالی، قالیچه، گلیم و زیلو (مصوب 1376)، مستمری‌بگیران ازکارافتاده ‌جزئی، با توجه به مقررات و ضوابط قانونی از شمول بند (1) خارج و افزایش مستمری آنان صرفاً به‌میزان 35 درصد است.

در این بخشنامه میزان کمک‌های جنبی، به‌منظور جبران بخشی از افزایش هزینه‌های زندگی و ارتقای وضعیت معیشت مستمری‌بگیران و به‌موجب ضوابط قانونی و مفاد بودجه سنواتی سازمان، میزان حق سنوات مازاد بر 20 سال سابقه پرداخت حق‌بیمه (اصلی و ارفاقی) آن‌دسته از مستمری‌بگیران که وفق ضوابط مندرج در بند (5) با موضوع مزایای جنبی مستمری‌بگیران بخشنامه تنقیح و تلخیص شماره 11580‌/99‌/1000 مورخ 06‌/12‌/1399 در حال پرداخت است، در سال 1403 به‌میزان 5,000 (پنج هزار) ریال به‌ازای هر سال سابقه مازاد بر 20 سال افزایش می‌یابد.
در زمینه کمک‌هزینه عائله‌مندی، کمک‌هزینه اولاد و کمک‌هزینه همسر متکفل فرزند در سال 1403 برای کمک‌هزینه عائله‌مندی مستمری‌بگیران دارای حداکثر 2 فرزند 14 میلیون و 4 هزار و 100 ریال، کمک‌هزینه عائله‌مندی مستمری‌بگیران دارای 3 فرزند و بیشتر 18 میلیون و 205 هزار و 330 ریال، کمک‌هزینه اولاد تا 2 فرزند 8 میلیون و 595 هزار و 620 ریال، کمک‌هزینه اولاد برای فرزند سوم و بیشتر یازده میلیون و 174 هزار و 306 ریال، کمک‌هزینه همسر متکفل‌فرزند پرونده‌های بازماندگان دارای حداکثر 2 فرزند 14 میلیون و 4 هزار و 100 ریال، کمک‌هزینه همسر متکفل‌فرزند پرونده‌های بازماندگان دارای 3 فرزند و بیشتر 18 میلیون و 205 هزار و 330 ریال پرداخت می‌شود.
همچنین میزان کمک‌هزینه مسکن به‌ازای هر پرونده مستمری بازنشستگی، ازکارافتادگی‌ کلی و بازماندگان به‌مبلغ 2،700،000 ریال در ماه تعیین شده است و میزان کمک‌ به تأمین معیشت مستمری‌بگیران به‌ازای هر پرونده مستمری بازنشستگی، ازکارافتادگی‌کلی و بازماندگان به‌مبلغ 4 میلیون ریال در ماه تعیین شده است./ تسنیم
.

استان بوشهر

Template Design:Dima Group