پنجشنبه 10 اسفند 1402 | Thursday 29 February 2024

با حضور پرشور مردم و مسئولین راهپیمایی ۲۲ بهمن در شهر دالکی برگزار شد.

 

rhpim bhmn dlki 1rhpim bhmn dlki 1rhpim bhmn dlki 1rhpim bhmn dlki 1rhpim bhmn dlki 1rhpim bhmn dlki 1rhpim bhmn dlki 1rhpim bhmn dlki 1rhpim bhmn dlki 1rhpim bhmn dlki 1rhpim bhmn dlki 1rhpim bhmn dlki 1rhpim bhmn dlki 1rhpim bhmn dlki 1rhpim bhmn dlki 1rhpim bhmn dlki 1rhpim bhmn dlki 1rhpim bhmn dlki 1rhpim bhmn dlki 1rhpim bhmn dlki 1rhpim bhmn dlki 1rhpim bhmn dlki 1rhpim bhmn dlki 1

.

استان بوشهر

Template Design:Dima Group