يكشنبه 19 آذر 1402 | Sunday 10 December 2023

معاون فنی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان بوشهرگفت: استان بوشهر یک میلیون و ۱۸۹ هزار هکتار مرتع دارد که برای همه این مراتع پروانه چرا صادر و تحویل مرتع داران شده است.

به گزارش دیارجنوب کرمی افزود: از این سطح در ۳۵۵ هزار هکتار طرح مرتع داری تهیه شده و برای بقیه هم، آن مرتع دارانی که تا کنون پروانه چرای خود را به طرح مرتع داری تبدیل نکرده اند تا پایان سال ۱۴۰۳ فرصت دارند که پروانه چرا را به طرح مرتع داری تبدیل کنند و پس از تبدیل دیگر نیازی به پرداخت عوارض سالیانه چرای دام ندارند.

وی اضافه کرد: در آن مراتعی هم که هنوز طرح مرتع داری اجرا نشده، مرتع داران باید سالیانه عوارض چرای دام را پرداخت کنند.

marta dari

کرمی بیان کرد: در مراتعی که دارای پروانه چرا هستند و آن‌هایی که طرح مرتع داری دارند تهیه شده است مرتع داران و دامداران باید تعهداتی، چون الزام استفاده از پروانه چرا خود و اجاره ندادن آن به شخص دیگر، عدم تغییر کاربری مرتع، خودداری از کشت‌های غیرمجاز در مراتع و مشارکت در حریق‌های احتمالی در مراتع را رعایت کنند.

وی عنوان کرد: برای مراتعی که قبلا پروانه چرا صادر شده، اما مرتع دار اصلی فوت شده باید یکی از بازماندگان که دارای سابقه چرا بوده و دامداریش به طور مستمر ادامه پیدا کرده و عضو نظام دامداری روستایی و عشایری است اگر برای انتقال پروانه اقدام کند مهلت این مهم تا ۱۱ مرداد ۱۴۰۲ است.

/

استان بوشهر

Template Design:Dima Group