شنبه 13 خرداد 1402 | Saturday 3 June 2023

رییس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان دشتستان از برگزاری انتخابات اعضای اتحادیه صنف مصالح ساختمانی این شهرستان بصورت الکترونیکی خبر داد.

به گزارش دیارجنوب، علی کشتکار روز یکشنبه اظهار داشت: در اجرای بند 10 ماده 15 آئین نامه اجرایی تبصره 3 ماده 22 و 23 قانون نظام صنفی (انتخابات هیات مدیره و بازرس اتحادیه های صنفی ) انتخابات صنف پوشاک فروشان شهرستان دشتستان بصورت الکترونیکی در تاریخ 20 اسفند ماه برگزار شد.

entekhabat sakhtemani
وی اضافه کرد: در راستای اجرای مصوبه کمیسیون نظارت و همچنین آیین نامه اجرایی مربوطه اعضای جدید این اتحادیه با نظارت کامل اداره صمت و دیگر دستگاههای مربوطه انتخاب شدند.
رییس اداره صمت شهرستان دشتستان اعضای جدید انتخاب شده این اتحادیه را برشمرد و عنوان کرد: حسین نریمانی بعنوان رییس، سیدغلامرضا مساوات بعنوان نائب رییس اول، محمدباقر کریمی بعنوان نائب رییس دوم، روح الامین ناصحی بعنوان دبیر، محمد مارگیر بعنوان خزانه دار و خداداد دبستانی بعنوان بازرس انتخاب شدند.

 /

استان بوشهر

Template Design:Dima Group