دوشنبه 7 اسفند 1402 | Monday 26 February 2024

مدیرکل اقتصاد و دارایی استان بوشهر با بیان اینکه وصول درآمد برای استان امسال ۱۳۳ هزار میلیارد ریال مصوب شده است گفت: در ۹ ماه امسال ۶۱.۲ درصد درآمدهای مصوب استان بوشهر وصول شده است.

به گزارش دیارجنوب، رسول زارعی روز دوشنبه 3 بهمن ماه درصد نسبت جمعیت استان بوشهر به کل کشور را 1.63 درصد دانست و اظهار داشت: تولید ناخالص داخلی سال گذشته استان بوشهر 5 هزار و 212 هزار میلیارد ریال بود که با 75 درصد افزایش نسبت به سال ماقبل آن شش درصد کل تولید ناخالص کشور را به خود اختصاص داد.
وی سرانه تولید ناخالص داخلی استان بوشهر با احتساب نفت در سال گذشته را 436 میلیون ریال اعلام کرد و گفت: این سرانه با 74 درصد افزایش بالاترین سرانه سرانه در کل کشور بوده است.
مدیرکل اقتصاد و دارایی استان بوشهر نرخ بیکاری در استان بوشهر را مورد اشاره قرار داد و تصریح کرد: نرخ بیکاری استان بوشهر در سال گذشته 9 درصد ثبت شد که این میزان در فصل تابستان امسال به 7.9 درصد کاهش یافت.

ostan b
زارعی از افزایش نرخ مشارکت اقتصادی استان بوشهر خبر داد و بیان کرد: نرخ مشارکت اقتصادی استان بوشهر در سال گذشته با 3 دهم درصد 38.4 درصد ثبت شد و امسال نیز تاکنون و شش دهم درصد به 39 درصد رسیده است.
وی با اشاره به اینکه نرخ تورم در استان بوشهر سال گذشته شش درصد نسبت به سال ماقبل آن افزایش یافت خاطر نشان کرد: نرخ تورم استان بوشهر در سال 1400 حدود 41.7 درصد بود که در سال جاری تاکنون با 4.4 درصد کاهش به 41.6 درصد رسیده است.
مدیرکل اقتصاد و دارایی استان بوشهر سهم اشتغال استان بوشهر در تابستان امسال را مورد اشاره قرار داد و خاطرنشان کرد: سهم اشتغال در بخش کشاورزی 10.1 درصد، بخش صنعت 26.5 درصد و بخش خدمات 63.4 درصد است که بخش‌های کشاورزی و صنعت کاهش یافت ولی در بخش خدمات 1.1 درصد افزایش یافته است.
زارعی به سهم ارزش افزوده بخش‌های عمده اقتصادی استان بوشهر در سال جاری پرداخت و خاطر نشان کرد: بخش کشاورزی‌ با 9 درصد افزایش 5.2 درصد و بخش صنعت هم با یک درصد افزایش 85 درصد سهم بخش ارزش افزوده به خود اختصاص داد ولی بخش خدمات 1.6 درصد کاهش یافت و به 5.12 درصد رسید.
وی وصولی درآمدهای استانی در سال جاری و گذشته را مورد اشاره قرار داد و بیان کرد: مصوب درآمد استان بوشهر در سال گذشته 73 هزار و 366 میلیارد ریال بود که 74.8 درصد آن به میزان 54 هزار و 933 میلیارد ریال آن محقق شد.
مدیرکل اقتصاد و دارایی استان بوشهر با بیان اینکه در سال جاری میزان درآمدهای وصولی 133 هزار و 52 میلیارد ریال برای استان بوشهر تعیین شده است گفت: در 9 ماه امسال 61.2 درصد درآمدهای مصوب و تعیین شده به میزان 81 هزار و 410 میلیارد ریال وصول شده است.
زارعی اضافه کرد: درآمدهای مالیاتی 9 ماه امسال استان 79 هزار و 90 میلیارد ریال، مالیات مستقیم 22 هزار و 552 میلیارد ریال و غیرمستقیم 56 هزار و 538 میلیارد ریال وصول شده است.

 /

استان بوشهر

Template Design:Dima Group