سه شنبه 18 بهمن 1401 | Tuesday 7 February 2023

یک دشتستانی بعنوان رئیس اداره دعاوی حقوقی سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی، معرفی و مشغول به کار شد.

به گزارش دیارجنوب، در حکمی مرتضی رحمانی فرد به سمت رئیس اداره دعاوی حقوقی سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی منصوب شد و فعالیت خود را در این حوزه آغاز کرد.

rahmani mortaza
فعالیت مستمر در روابط عمومی سازمان اموال تملیکی و دانشگاه خلیج فارس استان بوشهر از جمله سوابق رحمانی فرد است.
گفتنی است؛ اداره دعاوی حقوقی از مجموعه ادارات زیر مجموعه اداره کل امور حقوقی معاونت حقوقی و فروش اموال غیر منقول سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی است.

/

استان بوشهر

Template Design:Dima Group