دوشنبه 10 بهمن 1401 | Monday 30 January 2023

طی احکامی رییس اداره و شعبه اول بدوی تعزیرات شهرستان جم و رییس شعبه چهارم بدوی تعزیرات حکومتی شهرستان بوشهر منصوب شدند.

به گزارش دیارجنوب، با احکامی جداگانه از سوی معاون وزیر دادگستری، رییس اداره و شعبه اول بدوی تعزیرات شهرستان جم و رییس شعبه چهارم بدوی تعزیرات حکومتی شهرستان بوشهر منصوب شدند.

entesab tazirat b 1
طی حکمی از سوی معاون وزیر دادگستری و رییس سازمان تعزیرات حکومتی، اسماعیل جعفری به سمت رییس شعبه چهارم بدوی تعزیرات حکومتی شهرستان بوشهر منصوب شد.
از سوابق قبلی وی می توان به مدیر دفتر حوزه مدیرکل و شعبه تجدیدنظر تعزیرات حکومتی مرکز استان اشاره کرد.

entesab tazirat b 1
طی حکمی از سوی معاون وزیر دادگستری و رییس سازمان تعزیرات حکومتی، علیرضا خزری به سمت رییس اداره و شعبه اول بدوی تعزیرات حکومتی شهرستان جم منصوب شد.
از سوابق قبلی وی می توان به مدیر دفتر شعب بدوی و تجدیدنظر تعزیرات حکومتی مرکز استان اشاره کرد./ صدای استان

entesab tazirat b 1

/

استان بوشهر

Template Design:Dima Group