دوشنبه 10 بهمن 1401 | Monday 30 January 2023

سعید حیدری به عنوان مدیرکل دفتر امور سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری بوشهر منصوب شد.

به گزارش دیارجنوب، با حکم استاندار استاندار بوشهر سعید حیدری به عنوان مدیرکل دفتر امور سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری بوشهر منصوب شد.

entesab ostandari
سعید حیدری جوان دهه هفتادی طی حکمی توسط احمد محمدی زاده استاندار استاندار بوشهر به عنوان مدیرکل دفتر امور سیاسی، انتخابات و تقسیمات استانداری بوشهر منصوب شد.
به نقل از مهر؛ جواد لقمان زاده از تیر ماه ۱۴۰۰ عهده دار این سمت بود.

استان بوشهر

Template Design:Dima Group