سه شنبه 18 بهمن 1401 | Tuesday 7 February 2023

رحیم لطفی به عنوان سرپرست مدیریت اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان بوشهر منصوب شد.

به گزارش دیارجنوب، طی حکمی از سوی مصدق کشاورزی مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان بوشهر، رحیم لطفی به سمت سرپرست اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرستان بوشهر منصوب شد.
لطفی که از کارکنان جوان این اداره‌کل می‌باشد پیش از این سابقه فعالیت در حوزه فرهنگی اجتماعی و ریاست هیأت ورزش کارگری استان را در کارنامه خود دارد.

sarparast kar b
پیش از این فرید مجاهدی از کارکنان اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان بوشهر عهده دار این سمت بود که در حال حاضر در حوزه اشتغال و کارآفرینی اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان بوشهر ادامه فعالیت می‌دهد./ مهر

استان بوشهر

Template Design:Dima Group