يكشنبه 6 اسفند 1402 | Sunday 25 February 2024

با تلاش و پیگیری شهردار برازجان و موافقت فرماندار دشتستان در جهت حل مشکل شهروندان راه اندازی مجدد کمیسیون رسیدگی به تخلفات ساختمانی برازجان پس از ماه ها تعطیلی انجام شد.


به گزارش دیارجنوب ، از آنجاییکه به علت عدم تفویض اختیارات ابلاغ در قانون به استانداریها و به تبع آن فرمانداریها جهت معرفی نماینده جدید به وزارت کشور در کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری ها به دلیل تغییر دولت، این امر موجب گردید این کمیسیون طی ماه های گذشته تشکیل نشود و از این رو امور مردم شریف برازجان متوقف گردید و مشکلات متعددی برای آنان به وجود آمد.

shahrdar ghodosiبر همین اساس در جهت حل مشکل یاد شده و در راستای رفع دغدغه شهروندان عزیز برازجانی که ماه ها در انتظار تشکیل کمیسیون ۱۰۰ شهرداری بودند، با تلاش و رایزنی شهردار برازجان و موافقت فرماندار دشتستان از هفته گذشته کمیسیون ماده ۱۰۰ با حضور اعضا تشکیل و رسیدگی به پرونده‌ها و درخواستهای معوق مردم آغاز گردید.

استان بوشهر

Template Design:Dima Group