دوشنبه 10 بهمن 1401 | Monday 30 January 2023

رئیس مرکز فراهم آوری اعضای پیوندی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر گفت: با رضایت و ایثار خانواده نوع‌دوست عمل برداشت و اهدای اعضای بدن پدر ۴۵ ساله در بیمارستان سلمان فارسی بوشهر انجام شد.

به گزارش دیارجنوب، علیرضا باقری از دوازدهمین ایثار ماندگار استان بوشهر در سال جاری خبر داد و اظهار کرد: با تأیید مرگ مغزی مصطفی بهرامی پدر ۴۵ ساله اهل کهگیلویه و بویراحمد، از سوی تیم واحد فراهم آوری اعضای پیوندی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر و هماهنگی با تیم جراحی بیمارستان ابوعلی سینا شیراز، عمل برداشت و اهدای عضو در بیمارستان سلمان فارسی بوشهر برای نجات جان چند هم‌وطن انجام شد.

ehdaye ozv
وی اضافه کرد: مرحوم بهرامی پس از تصادف خودرو با تلاش قابل تحسین کادر درمان بیمارستان سلمان فارسی بوشهر ۱۶ روز در آی‌سی‌یو بستری شده بود.
رئیس مرکز فراهم آوری اعضای پیوندی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر تصریح کرد: کبد و ۲ کلیه این پدر ۴۵ ساله برای پیوند به نیازمندان به دریافت عضو به بیمارستان ابوعلی سینا شیراز ارسال شد.
باقری از ۹۲ اهدای عضو در استان خبر بوشهر داد و بیان کرد: این اقدام دوازدهمین اهدا عضو در سال جاری در استان است.

استان بوشهر

Template Design:Dima Group