شنبه 13 خرداد 1402 | Saturday 3 June 2023

در سال گذشته مجموع یک میلیون و ۱۱۴ هزار و ۱۲۸ تولد در کل کشور ثبت شد که یک میلیون و ۸۶ هزار و ۵۶۶ مورد آن در همان سال رخ داد. همچنین در ۱۰۲ هزار و ۵۱۲ ولادت رخ داده، تاریخ ازدواج پدر و مادر یک سال و کمتر از یک سال بوده است.

به گزارش ایسنا، بر اساس اطلاعات سالنامه آماری سال ۱۳۹۹ ثبت احوال کشور، در سال گذشته حدود ۹.۲ درصد از ولادت‌های ثبت شده یعنی ۱۰۲ هزار و ۵۱۲ ولادت در فاصله زمانی یک سال و کمتر از یک سال از ازدواج والدین رخ داده اند و ۶۵.۷ درصد یعنی ۷۰۹ هزارو ۹۵۴ ولادت از تولد‌های ثبت شده با فاصله زمانی پنج سال و بیشتر از زمان ازدواج والدین رخ داده است.

همچنین از کل ولادت‌های رخ داده در سال گذشته ۴۰ درصد ولادت مرتبه اول (فرزند اول)، ۴۰.۸ درصد ولادت مرتبه دوم (فرزند دوم)، ۱۴.۲ درصد ولادت مرتبه سوم (فرزند سوم) و ۴.۳ درصد ولادت مرتبه چهارم و بیشتر بوده است؛ البته تفاوت جمع درصد‌ها از ۱۰۰ به دلیل وجود موارد نامشخص مرتبه ولادت است. با حذف موارد نامشخص مرتبه ولادت ها، این درصد‌ها به ترتیب به ۴۰.۳، ۴۱.۱، ۱۴.۳ و ۴.۳ می‌رسد. به این ترتیب نیمی از ولادت‌های رخ داده در سال گذشته مربوط به نوزادانی است که یک برادر یا خواهر بزرگتر از خود دارند.

nozadd


بر اساس اطلاعات سالنامه آماری سال ۱۳۹۹ سازمان ثبت احوال، بیشترین سهم ولادت‌های مرتبه اول ثبت شده با ۲۷.۳ درصد مربوط به مادران ۲۰ تا ۲۴ ساله است. میانه سنی مادران در ولادت‌های مرتبه اول ۲۶ سال است. یعنی نیمی از مادران در زمان به دنیا آوردن اولین فرزند خود ۲۶ ساله یا بیشتر بوده اند و حدود ۸۸.۲ درصد از نوزادانی که اولین فرزند هستند مادرانی با سن ۱۵ تا ۳۵ سال داشته اند.
بر اساس اطلاعات سالنامه آماری سال ۱۳۹۹ بیشترین سهم ولادت‌های مرتبه دوم ثبت شده با ۳۱.۵ درصد مربوط به مادران ۳۰ تا ۳۴ ساله است و در حدود ۵۹.۹ درصد از ولادت‌های مرتبه دوم مربوط به مادران ۲۵ تا ۳۴ ساله است. این ولادت‌ها مربوط به نوزادانی است که یک خواهر یا برادر بزرگتر از خود دارند.
بر اساس اطلاعات سالنامه آماری سال ۱۳۹۹ بیشترین سهم ولادت‌های مرتبه سوم و بیشتر ثبت شده با رقم ۳۷.۳ درصد مربوط به مادران گروه سنی ۳۰ تا۳۴ ساله است. مادران ۲۵ تا ۳۹ سال با رقم ۸۶.۷ درصد (به ترتیب با ۲۷.۱، ۳۷.۳ و ۲۲.۴ درصد در گروه‌های سنی ۲۵ تا ۲۹، ۳۰ تا ۳۴ و ۳۵ تا ۳۹) بیشترین سهم ولادت‌های مرتبه سوم و بیشتر را به خود اختصاص داده اند. میانه ولادت‌های مرتبه سوم و بیشتر مربوط به مادران ۳۲ ساله است به عبارت دیگر نیمی از نوزادانی که فرزند سوم خانواده هستند از مادرانی با سن ۳۲ ساله و بیشتر به دنیا امده اند.

استان بوشهر

Template Design:Dima Group