شنبه 4 بهمن 1399 | Saturday 23 January 2021

زنگ بازگشایی مدارس و آغاز سال تحصیلی 1400/1399 در دبستان شهید جاوید کازرونی برازجان نواخته شد.

به گزارش دیارجنوب، زنگ بازگشایی مدارس و آغاز سال تحصیلی 1400/1399 روز شنبه 15 شهریور ماه در دبستان شهید جاوید کازرونی برازجان با حضور مسئولین استانی و شهرستانی نواخته شد.