دوشنبه 30 ارديبهشت 1398 | Monday 20 May 2019

کمیسیون تنظیم بازار شهرستان دشتستان با حضور مشاور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد.

به گزارش دیارجنوب در این جلسه پیام برازجانی مشاور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صداقت مشاور استانداری بوشهر در امور جوانان - فرماندار دشتستان - مدیرکل صنعت معدن و تجارت استان و روسا و کارشناسان ادارات صنعت معدن و تجارت - اتاق اصناف - دامپزشکی - نیروی انتظامی - جهاد کشاورزی و شبکه بهداشت و درمان شهرستان و دیگر مسئولین حضور داشتند.

nezarat shahrestan borazjani 1nezarat shahrestan borazjani 1nezarat shahrestan borazjani 1nezarat shahrestan borazjani 1nezarat shahrestan borazjani 1nezarat shahrestan borazjani 1nezarat shahrestan borazjani 1nezarat shahrestan borazjani 1nezarat shahrestan borazjani 1nezarat shahrestan borazjani 1nezarat shahrestan borazjani 1nezarat shahrestan borazjani 1nezarat shahrestan borazjani 1nezarat shahrestan borazjani 1nezarat shahrestan borazjani 1nezarat shahrestan borazjani 1

Comments are now closed for this entry

استان بوشهر

Template Design:Dima Group