شنبه 3 فروردين 1398 | Saturday 23 March 2019

کارگران فلات قاره جزیره خارگ در اعتراض به کم شدند دستمزد تجمع کردند.

به گزارش دیارجنوب به نقل از خبرگزاری تسنیم از خارگ، کارگران فلات قاره جزیره خارک ظهر امروز کار خود را تعطیل کردند و دست به تجمع زدنند.

دهها نفر از کارگران فلات قاره جزیره خارگ با کارفرمای خود بر سر کم شدند 500 هزارتومان دستمزد خود اعتراض کردند.

tajamo safra 1

کارگران موقتا کار خود را تعطیل کردند تا بر درخواست خود برای اضافه شدند این مبلغ تاکید کنند.

tajamo safra 1

این اعتصاب بر سر کم شدند دستمزد کارگران گسترش پیدا کرده است اما کارفرما این درخواستها را رد میکند.

Comments are now closed for this entry

استان بوشهر

Template Design:Dima Group