دوشنبه 30 ارديبهشت 1398 | Monday 20 May 2019

بمناسبت روز برازجان همایش بزرگ پیاده روی همگانی -جشنواره مسابقات و بازیهای بومی و محلی در این شهر برگزارشد.

به گزارش دیارجنوب اداره ورزش و جوانان شهرستان دشتستان با همکاری شهرداری و شورای اسلامی شهربرازجان بمناسبت روز برازجان همایش بزرگ پیاده روی خانوادگی را برگزار کرد.

piadehravi roz borazjan 1 Copypiadehravi roz borazjan 1 Copypiadehravi roz borazjan 1 Copypiadehravi roz borazjan 1 Copypiadehravi roz borazjan 1 Copypiadehravi roz borazjan 1 Copypiadehravi roz borazjan 1 Copypiadehravi roz borazjan 1 Copypiadehravi roz borazjan 1 Copypiadehravi roz borazjan 1 Copypiadehravi roz borazjan 1 Copypiadehravi roz borazjan 1 Copypiadehravi roz borazjan 1 Copypiadehravi roz borazjan 1 Copypiadehravi roz borazjan 1 Copypiadehravi roz borazjan 1 Copypiadehravi roz borazjan 1 Copypiadehravi roz borazjan 1 Copypiadehravi roz borazjan 1 Copypiadehravi roz borazjan 1 Copypiadehravi roz borazjan 1 Copypiadehravi roz borazjan 1 Copypiadehravi roz borazjan 1 Copypiadehravi roz borazjan 1 Copypiadehravi roz borazjan 1 Copypiadehravi roz borazjan 1 Copypiadehravi roz borazjan 1 Copypiadehravi roz borazjan 1 Copypiadehravi roz borazjan 1 Copypiadehravi roz borazjan 1 Copypiadehravi roz borazjan 1 Copypiadehravi roz borazjan 1 Copypiadehravi roz borazjan 1 Copypiadehravi roz borazjan 1 Copy

Comments are now closed for this entry

استان بوشهر

Template Design:Dima Group