چهارشنبه 29 اسفند 1397 | Wednesday 20 March 2019

به همت انجمن نوای دشتستانی مراسم نواهای شاد همراه با سازهای محلی در برازجان برگزار شد.

به گزارش دیارجنوب در این مراسم از پولاد قهرمانان - کرامت قنبری و حمید بوستانی تجلیل بعمل آمد.

شایان ذکر اینکه درا ین مراسم آقایان محمدرضا فیاض فر، جهانشیرمحمودی و محمد رحیمی به اجرای طنز پرداختند.

nava dashtestan 1nava dashtestan 1nava dashtestan 1nava dashtestan 1nava dashtestan 1nava dashtestan 1nava dashtestan 1nava dashtestan 1nava dashtestan 1nava dashtestan 1nava dashtestan 1nava dashtestan 1nava dashtestan 1nava dashtestan 1nava dashtestan 1nava dashtestan 1nava dashtestan 1nava dashtestan 1nava dashtestan 1nava dashtestan 1nava dashtestan 1nava dashtestan 1nava dashtestan 1nava dashtestan 1nava dashtestan 1nava dashtestan 1nava dashtestan 1nava dashtestan 1nava dashtestan 1nava dashtestan 1nava dashtestan 1nava dashtestan 1nava dashtestan 1nava dashtestan 1nava dashtestan 1nava dashtestan 1nava dashtestan 1nava dashtestan 1nava dashtestan 1nava dashtestan 1nava dashtestan 1nava dashtestan 1nava dashtestan 1nava dashtestan 1nava dashtestan 1nava dashtestan 1nava dashtestan 1nava dashtestan 1nava dashtestan 1nava dashtestan 1nava dashtestan 1nava dashtestan 1nava dashtestan 1nava dashtestan 1nava dashtestan 1nava dashtestan 1nava dashtestan 1nava dashtestan 1nava dashtestan 1nava dashtestan 1nava dashtestan 1nava dashtestan 1nava dashtestan 1nava dashtestan 1nava dashtestan 1nava dashtestan 1nava dashtestan 1nava dashtestan 1nava dashtestan 1nava dashtestan 1nava dashtestan 1nava dashtestan 1nava dashtestan 1

Comments are now closed for this entry

استان بوشهر

Template Design:Dima Group