چهارشنبه 29 اسفند 1397 | Wednesday 20 March 2019

نشست کمیته آمادگی جسمانی و ایروبیک هیئت ورزش های همگانی دشتستان شنبه 10شهریور ماه ساعت 9:20با حضور اعضا کمیته ها در هیئت ورزش همگانی شهرستان دشتستان برگزار گردید.

به گزارش دیارجنوب یوسف اطمینان رئیس هیئت ورزش های همگانی دشتستان گفت: با برنامه ریزی دقیق و هم فکری کمیته ها فعالیت های هدفمندی شکل خواهد گرفت.
اطمینان خاطر نشان کرد: هیئت با نیرو های متخصص راهکاریی را مشخص می کنند، که چگونه بتوانند ورزش های همگانی را توسعه و مشکلات موجود را بر طرف کنند.
وی تاثیر جلسات و بررسی عملکرد های هیئت را به نفع ورزش های همگانی دانسته و ادامه داد: اگر این جلسات در آینده محوری تر باشد در ارتقاء هیئت بسیار تاثیر گزار تر است.
وی در پایان افزود: هدف از تشکیل کمیته برگزاری کارگاه های متنوع، آماده کردن مربیان و افراد برای مسابقه و ایجاد نشاط و شادابی برای جامعه دانست.
در پایان نشست، انتخاب اعضا کمیته آمادگی جسمانی انجام شد.
رئیس کمیته: آذر قهرمان پور
نائب رئیس: مریم حیدری
دبیر: فخریه خزایی
و اعضای کمیته:
نفیسه راستی
رقیه کوهزاد
در پایان نشست، انتخاب اعضا هیئت کمیته آمادگی ایروبیک انجام شد.
رئیس کمیته: نعیمه قاسمی
نائب رئیس: بهناز کلانتری
دبیر: فاطمه اشرف
و اعضای کمیته:
شهین کشتکار
ماه نسا خوش رفتار

jesmani eirobik 1jesmani eirobik 1jesmani eirobik 1jesmani eirobik 1jesmani eirobik 1jesmani eirobik 1jesmani eirobik 1jesmani eirobik 1

Comments are now closed for this entry

استان بوشهر

Template Design:Dima Group