جمعه 2 فروردين 1398 | Friday 22 March 2019

نخستین مجمع عمومی و انتخابات شورای مرکزی «مجمع جوانان اصلاح طلب شهرستان دشتستان»، با حضور بیش از 100 جوان اصلاح طلب شهرستان، روز یکشنبه ـ 27 خردادماه 1397 ـ برگزار شد.

به گزارش دیارجنوب نخستین مجمع عمومی و انتخابات شورای مرکزی «مجمع جوانان اصلاح طلب شهرستان دشتستان»، با حضور بیش از 100 جوان اصلاح طلب شهرستان، روز یکشنبه ـ 27 خردادماه 1397 ـ برگزار شد.

نتایج انتخابات نخستین شورای مرکزی مجمع جوانان اصلاح طلب شهرستان دشتستان در نخستین مجمع عمومی بشرح زیر است:

بخش مرکزی
1. محمد آقایان حسینی
2. محمدمهدی مشایخی
3. محمد محمدزاده فرد
4. معصومه باهنر
5. جاوید کازرونی
6. مرضیه صمصامی
7. موعود راستی
8. ندا مزارعی
9. سمیه زارع

4 نفر دیگر از بخش مرکزی، در قالب هیات موسس به مجمع ورود کرده اند که شامل رحیم رهنما، رسول سیاسی راد، محمدحسن رهنما و نرگس محمدزاده فرد است.

بخش سعدآباد
1. محمدرضا هاشمی پور
2. سروش نظرآقایی
3. مهدی عاملی

بخش آب پخش
1. مهدی بحرینی
2. بهرنگ عباسی

در این بخش، هادی بحرینی نیز به عنوان یکی از اعضای هیات موسس به شورای مرکزی وارد شده است.

بخش شبانکاره
1. ضیاءالدین لیراوی
2. وحید امیر

بخش ارم
1. علی تنگ ارمی
2. محمد ایلان کشکولی

بخش بوشکان
1. رضا ماندگار

majma eslahat dashtestan 1majma eslahat dashtestan 1majma eslahat dashtestan 1majma eslahat dashtestan 1majma eslahat dashtestan 1majma eslahat dashtestan 1majma eslahat dashtestan 1majma eslahat dashtestan 1majma eslahat dashtestan 1majma eslahat dashtestan 1majma eslahat dashtestan 1majma eslahat dashtestan 1majma eslahat dashtestan 1majma eslahat dashtestan 1majma eslahat dashtestan 1majma eslahat dashtestan 1majma eslahat dashtestan 1majma eslahat dashtestan 1majma eslahat dashtestan 1majma eslahat dashtestan 1majma eslahat dashtestan 1majma eslahat dashtestan 1majma eslahat dashtestan 1majma eslahat dashtestan 1majma eslahat dashtestan 1majma eslahat dashtestan 1majma eslahat dashtestan 1majma eslahat dashtestan 1majma eslahat dashtestan 1majma eslahat dashtestan 1majma eslahat dashtestan 1majma eslahat dashtestan 1majma eslahat dashtestan 1majma eslahat dashtestan 1majma eslahat dashtestan 1majma eslahat dashtestan 1

/

منبع: فکرشهر

Comments are now closed for this entry

استان بوشهر

Template Design:Dima Group