چهارشنبه 29 اسفند 1397 | Wednesday 20 March 2019

میز خدمت اداره صنعت، معدن وتجارت -اتاق اصناف دشتستان در مصلی برازجان برگزار شد و مسئولین پاسخگوی مردم بودند.


miz edare 1miz edare 1miz edare 1miz edare 1miz edare 1miz edare 1miz edare 1miz edare 1miz edare 1miz edare 1miz edare 1miz edare 1miz edare 1miz edare 1miz edare 1miz edare 1miz edare 1miz edare 1

Comments are now closed for this entry

استان بوشهر

Template Design:Dima Group