پنجشنبه 1 فروردين 1398 | Thursday 21 March 2019

مراسم بدرقه اسماعیل مسیح گل، سفیر اهدای عضو برازجان از روبروی کاروانسرای مشیرالملک برازجان برگزار گردید.

به گزارش دیارجنوب اسماعیل مسیح گل، سفیر اهدای عضو برازجان با هدف ترویج فرهنگ اهدای اعضاء در جامعه قصد دارد از برازجان به مقصد تهران پیاده کند.

در این مراسم حسین کمالی رییس خانه مشارکت های مردمی دشتستان صحبتهایی در خصوص وظایف و فعالیتهای خانه مشارکت های مردمی عنوان نمود.

سفر اسماعیل مسیح گل از برازجان به شیراز -اصفهان - قم و در نهایت به تهران ختم خواهد شد.

safir aza 1safir aza 1safir aza 1safir aza 1safir aza 1safir aza 1safir aza 1safir aza 1safir aza 1safir aza 1safir aza 1safir aza 1safir aza 1safir aza 1safir aza 1safir aza 1safir aza 1safir aza 1safir aza 1safir aza 1safir aza 1safir aza 1safir aza 1safir aza 1safir aza 1safir aza 1safir aza 1safir aza 1safir aza 1safir aza 1

Comments are now closed for this entry

استان بوشهر

Template Design:Dima Group