شنبه 3 فروردين 1398 | Saturday 23 March 2019

به همت شهرداری آب پخش و با همکاری انجمن نوای دشتستانی شب شروه عاشورایی در محله بهرام آباد آبپخش برگزار شد.

به گزارش دیارجنوب این مراسم بانوای محسن سناسیری-محمدحسن آبیار-ماندنی بجلی-جهانشیر محمودی و مرتضی عرب برگزار شد.

شایان ذکر اینکه استقبال بسیار خوبی از این مراسم بعمل آمد.

sherveh bahramabad 1sherveh bahramabad 1sherveh bahramabad 1sherveh bahramabad 1sherveh bahramabad 1sherveh bahramabad 1sherveh bahramabad 1sherveh bahramabad 1sherveh bahramabad 1sherveh bahramabad 1sherveh bahramabad 1sherveh bahramabad 1sherveh bahramabad 1sherveh bahramabad 1sherveh bahramabad 1sherveh bahramabad 1sherveh bahramabad 1sherveh bahramabad 1sherveh bahramabad 1sherveh bahramabad 1sherveh bahramabad 1sherveh bahramabad 1sherveh bahramabad 1sherveh bahramabad 1sherveh bahramabad 1sherveh bahramabad 1sherveh bahramabad 1sherveh bahramabad 1sherveh bahramabad 1sherveh bahramabad 1sherveh bahramabad 1sherveh bahramabad 1sherveh bahramabad 1sherveh bahramabad 1sherveh bahramabad 1sherveh bahramabad 1sherveh bahramabad 1

Comments are now closed for this entry

استان بوشهر

Template Design:Dima Group