شنبه 3 فروردين 1398 | Saturday 23 March 2019

دیارجنوب: سومین جلسه کمیسیون نظارت شهرستان دشتستان در سالن جلسات اداره صنعت ،معدن و تجارت دشتستان با حضور اعضاء تشکیل شد.

 به گزارش دیارجنوب روز دوشنبه یکم مرداد ماه سومین جلسه کمیسیون نظارت در سال 1397 برگزار و در خصوص موضوعاتی همچون تراز مالی اتاق اصناف و همچنین جمع آوری کیسه های پلاستیکی و جایگزین کردن کیسه های پارچه ای در نانواییها بحث و گفتگو شد.

komision nezarat 3 1komision nezarat 3 1komision nezarat 3 1komision nezarat 3 1komision nezarat 3 1komision nezarat 3 1komision nezarat 3 1

Comments are now closed for this entry

استان بوشهر

Template Design:Dima Group