پنجشنبه 1 فروردين 1398 | Thursday 21 March 2019

سمینار بزرگ کنترل و مدیریت استرس در پژوهشسرای متقین برازجان برگزار شد.

به گزارش دیارجنوب مدرس این سمینار ابوالقاسم صیادی بود و برای عموم آزاد و رایگان برگزار شد که با استقبال خوبی روبرو شد.

esteres sayadi 1esteres sayadi 1esteres sayadi 1esteres sayadi 1esteres sayadi 1esteres sayadi 1esteres sayadi 1esteres sayadi 1esteres sayadi 1esteres sayadi 1esteres sayadi 1esteres sayadi 1esteres sayadi 1esteres sayadi 1esteres sayadi 1esteres sayadi 1esteres sayadi 1esteres sayadi 1esteres sayadi 1esteres sayadi 1esteres sayadi 1esteres sayadi 1

Comments are now closed for this entry

استان بوشهر

Template Design:Dima Group