پنجشنبه 1 فروردين 1398 | Thursday 21 March 2019

شهردار برازجان گفت: پایگاه خبری دیارجنوب یکی از رسانه های فعال بوده و عین واقعیت را انتقال میدهد.

به گزارش دیارجنوب شهرداربرازجان بهمراه رییس اداره فرهنگی اجتماعی و ورزشی و مسئول روابط عمومی خود در دفتر پایگاه خبری دیارجنوب حضور یافتند.
شهردار برازجان ضمن آرزوی موفقیت برای این مجموعه اظهارداشت: کار فرهنگی را چندگام جلوتر از دیگر برنامه هایمان قرار دادیم که بحمدالله شاهد رضایتمندی مردم هستیم.
وی اضافه کرد: راه اندازی دفتر برای هر مجموعه ای هویت و رسمیت بخشی به مجموعه خودش را فراهم میکند که دیارجنوب اینکار را انجام داد.
وی تصریح کرد: همیشه شاهد فعالیتهای خوب شما بوده ام ویکی از رسانه های فعال بوده اید که عین واقعیتها را بدون حاشیه انتقال میدهد.
شهردار برازجان تعامل با رسانه ها را نیازمند مجموعه مدیریتی خود عنوان کرد و گفت: مردم نیاز به اطلاع رسانی و روشنگری دارند و این موضوع از طریق رسانه های خوبی مثل دیارجنوب بخوبی انجام میگیرد.
شهردار برازجان استفاده مردم از همه خدمات شهرداری را ضروری دانست و بیان داشت: مردم باید از همه خدمات شهرداری به یک اندازه استفاده ببرند و این خدمت رسانی در مناطق محروم شهر باید دو چندان باشد.
محمدی در خصوص نام و لوگو دیارجنوب گفت: نام دیارجنوب بسیار وزین بوده و لوگو آن کلیت استان ،شهرستان و شرایط آب و هوا و خونگرمی مردم استان را نشان میدهد.

shahrdar daftar 1shahrdar daftar 1shahrdar daftar 1shahrdar daftar 1shahrdar daftar 1shahrdar daftar 1shahrdar daftar 1shahrdar daftar 1

Comments are now closed for this entry

استان بوشهر

Template Design:Dima Group