جمعه 3 اسفند 1397 | Friday 22 February 2019

دومین تور رسانه‌ای استان باهدف آشنایی خبرنگاران از طرح های منابع آب استان بوشهر در بازدید از سد دالکی برگزار شد.

pq 1pq 1pq 1pq 1pq 1pq 1pq 1pq 1pq 1pq 1pq 1pq 1pq 1pq 1pq 1pq 1pq 1pq 1pq 1pq 1pq 1pq 1pq 1pq 1pq 1

Comments are now closed for this entry

استان بوشهر

Template Design:Dima Group