پنجشنبه 1 فروردين 1398 | Thursday 21 March 2019

فرمانده سپاه امام صادق (ٔع) استان بوشهر از پایگاه امام خامنه ای (حفظ الله) برازجان بازدید بعمل آورد.

 به گزارش دیارجنوب فرمانده سپاه امام صادق(ع) استان بوشهر در سرکشی از پایگاه امام خامنه ای (حفظ الله) برازجان از نزدیک از فعالیتها و اقدامات این پایگاه بازدید بعمل آورد.

وی از اقدامات و فعالیتهای این پایگاه که در چند سال گذشته حائز رتبه برتر شده است تقدیر و تشکر کرد.

علی اکبرمتوسلی فرمانده پایگاه امام خامنه ای (حفظ الله) از حضور فرمانده سپاه استان بوشهر تقدیر و تشکر کرد.

razmjo paigah 1razmjo paigah 1razmjo paigah 1razmjo paigah 1razmjo paigah 1razmjo paigah 1razmjo paigah 1

Comments are now closed for this entry

استان بوشهر

Template Design:Dima Group