چهارشنبه 4 ارديبهشت 1398 | Wednesday 24 April 2019

مردم شهربرازجان در روز جهانی قدس بار دیگر حضوری گسترده و پرشور در راهپیمایی حمایت از مردم مظلوم فلسطین داشتند و حماسه دیگری را در تاریخ ثبت کردند.

ghofs97 1ghofs97 1ghofs97 1ghofs97 1ghofs97 1ghofs97 1ghofs97 1ghofs97 1ghofs97 1ghofs97 1ghofs97 1ghofs97 1ghofs97 1ghofs97 1ghofs97 1ghofs97 1ghofs97 1ghofs97 1ghofs97 1ghofs97 1ghofs97 1ghofs97 1ghofs97 1ghofs97 1ghofs97 1ghofs97 1ghofs97 1ghofs97 1ghofs97 1ghofs97 1ghofs97 1ghofs97 1ghofs97 1ghofs97 1ghofs97 1ghofs97 1ghofs97 1ghofs97 1ghofs97 1ghofs97 1ghofs97 1

Comments are now closed for this entry

استان بوشهر

Template Design:Dima Group