جمعه 2 فروردين 1398 | Friday 22 March 2019

به همت موسسه مردم نهاد بین المللی خیریه آبشار عاطفه ها جشن بزرگ اکرام ایتام عیدانه در برازجان برگزار شد.

به گزارش دیارجنوب این جشن با هدف شادی کردن کودکان بی سرپرست در کانون امام خمینی(ره) برازجان برگزار شد.

abshar atefeha 1abshar atefeha 1abshar atefeha 1abshar atefeha 1abshar atefeha 1abshar atefeha 1abshar atefeha 1abshar atefeha 1abshar atefeha 1abshar atefeha 1abshar atefeha 1abshar atefeha 1abshar atefeha 1abshar atefeha 1abshar atefeha 1abshar atefeha 1abshar atefeha 1abshar atefeha 1abshar atefeha 1abshar atefeha 1abshar atefeha 1abshar atefeha 1abshar atefeha 1abshar atefeha 1abshar atefeha 1abshar atefeha 1abshar atefeha 1abshar atefeha 1abshar atefeha 1abshar atefeha 1abshar atefeha 1abshar atefeha 1abshar atefeha 1abshar atefeha 1abshar atefeha 1

Comments are now closed for this entry

استان بوشهر

Template Design:Dima Group