سه شنبه 2 بهمن 1397 | Tuesday 22 January 2019

نشست شهردار و سخنگوی شورای شهر دالکی با اصحاب رسانه و فعالین اجتماعی در سالن اجتماعات شهرداری برگزار شد.

nashast daleki 1nashast daleki 1nashast daleki 1nashast daleki 1nashast daleki 1nashast daleki 1nashast daleki 1nashast daleki 1nashast daleki 1nashast daleki 1nashast daleki 1nashast daleki 1nashast daleki 1nashast daleki 1nashast daleki 1nashast daleki 1nashast daleki 1nashast daleki 1nashast daleki 1nashast daleki 1nashast daleki 1nashast daleki 1nashast daleki 1nashast daleki 1nashast daleki 1nashast daleki 1nashast daleki 1nashast daleki 1nashast daleki 1nashast daleki 1nashast daleki 1nashast daleki 1nashast daleki 1nashast daleki 1

/

Comments are now closed for this entry

استان بوشهر

Template Design:Dima Group