يكشنبه 29 ارديبهشت 1398 | Sunday 19 May 2019

سومین جشنواره پرواز بادبادک ها در روستای درودگاه شهرستان دشتستان برگزار شد.

 

badbadakha drodgah 1badbadakha drodgah 1badbadakha drodgah 1badbadakha drodgah 1badbadakha drodgah 1badbadakha drodgah 1badbadakha drodgah 1badbadakha drodgah 1badbadakha drodgah 1badbadakha drodgah 1badbadakha drodgah 1badbadakha drodgah 1badbadakha drodgah 1badbadakha drodgah 1

Comments are now closed for this entry

استان بوشهر

Template Design:Dima Group