چهارشنبه 4 ارديبهشت 1398 | Wednesday 24 April 2019

مردم شهر برازجان حضوری گسترده و پرشور در راهپیمایی روز ۱۳ آبان داشتند و بار دیگر حماسه‌ای عظیم خلق کردند.

 

13aban rah 113aban rah 113aban rah 113aban rah 113aban rah 113aban rah 113aban rah 113aban rah 113aban rah 113aban rah 113aban rah 113aban rah 113aban rah 113aban rah 113aban rah 113aban rah 113aban rah 113aban rah 113aban rah 113aban rah 113aban rah 113aban rah 113aban rah 113aban rah 113aban rah 113aban rah 113aban rah 113aban rah 113aban rah 113aban rah 113aban rah 113aban rah 113aban rah 113aban rah 113aban rah 113aban rah 1

Comments are now closed for this entry

استان بوشهر

Template Design:Dima Group