پنجشنبه 1 فروردين 1398 | Thursday 21 March 2019

سمینار فن بیان «مهارتهای ارتباط موفق ومهار استرس» در پژوهشسرای متقین برازجان برگزار شد.

به گزارش دیارجنوب این سمینار به همت خانم دهقانی و زیر نظر استاد فرزانه معصومیان برگزار شد.

amozesh fan bian 1amozesh fan bian 1amozesh fan bian 1amozesh fan bian 1amozesh fan bian 1amozesh fan bian 1amozesh fan bian 1amozesh fan bian 1amozesh fan bian 1amozesh fan bian 1amozesh fan bian 1amozesh fan bian 1amozesh fan bian 1amozesh fan bian 1amozesh fan bian 1amozesh fan bian 1amozesh fan bian 1amozesh fan bian 1amozesh fan bian 1amozesh fan bian 1amozesh fan bian 1

Comments are now closed for this entry

استان بوشهر

Template Design:Dima Group