شنبه 3 فروردين 1398 | Saturday 23 March 2019

به همت هیئت ورزش روستائی و بازیهای بومی محلی دشتستان جشنواره مسابقات ورزشی در بوستان والفجر برازجان برگزار شد.

به گزارش دیارجنوب در این جشنواره بازیهای گروهی و انفرادی از قبیل دارت ، طناب بازی ، مچ اندازی و ... و همچنین پخت نان محلی برگزار شد.

bomi valfajr 1bomi valfajr 1bomi valfajr 1bomi valfajr 1bomi valfajr 1bomi valfajr 1bomi valfajr 1bomi valfajr 1bomi valfajr 1bomi valfajr 1bomi valfajr 1bomi valfajr 1bomi valfajr 1bomi valfajr 1bomi valfajr 1bomi valfajr 1bomi valfajr 1bomi valfajr 1bomi valfajr 1bomi valfajr 1bomi valfajr 1bomi valfajr 1bomi valfajr 1bomi valfajr 1bomi valfajr 1bomi valfajr 1

Comments are now closed for this entry

استان بوشهر

Template Design:Dima Group