پنجشنبه 1 فروردين 1398 | Thursday 21 March 2019

مدیر کل بنادر و دریانوردی استان بوشهرگفت: با استفاده از ظرفیت مراکز آموزش عالی از جمله دانشگاه خلیج فارس برای هوشمند سازی بندر بوشهر استفاده می شود.

به گزارش دیارجنوب به نقل از ایرنا،سیاوش ارجمندزاده روز سه شنبه درنشست با رئیس دانشگاه خلیج فارس افزود:این دانشگاه در بخش پژوهش و مطالعات کاربردی هوشمندسازی و گردشگری دریایی استان بوشهر قادر به ایفای نقش تاثیرگذاری است.
وی بیان کرد: یکی از جنبه‌های اصلی و موثر در پروژه‌های هوشمندسازی بنادر مطرح دنیا استفاده از ظرفیت های دانشگاهی است که این مهم در دستور کار ویژه اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر نیز قرار گرفته است.
ارجمندزاده ادامه داد: در این ارتباط باتوجه به تعامل خوب انجام شده کارگروه هوشمندسازی بندر به دانشگاه معرفی شده و برای تحقق این مهم زمینه بازدیدهایی جهت آشنایی با فعالیت ها و زیرساخت های بنادر استان بوشهر برای اعضای کمیته دانشگاه خلیج فارس فراهم شده است.
مدیرکل بنادر و دریانوردی استان بوشهر اظهارداشت: باتوجه به اهمیت کاهش مصرف انرژی و حفاظت از محیط زیست دریایی در هوشمندسازی بندر بوشهر این موضوع مورد توجه ویژه واقع می شود.
ارجمندزاده ادامه داد: یک از مهمترین برنامه های این اداره کل در سال جاری توسعه مطالعات کاربردی در زمینه توسعه گردشگری دریایی است که در این راستا کارگروهی متشکل از دانشگاه و این اداره کل تشکیل می شود.


وی گفت: این کارگروه علاوه بر شناسایی ظرفیت های گردشگری استان بوشهر می تواند به تعریف پروژه های کاربردی دیگری اقدام کند که با حمایت سازمان بنادر و دریانوردی زمینه اجرا چنین پروژه های فراهم است.
رئیس دانشگاه خلیج فارس نیز گفت: در تسریع مطالعات کاربردی و حرکت به سمت بندر هوشمند در هر زمینه آماده همکاری با اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر هستیم.
عبدالمجید مصلح افزود: افراد انتخاب شده در کارگروه دانشگاهی هوشمندسازی بندر بوشهر ازنیروهای توانمند، با انگیزه و علاقمند به این موضوع هستند.
وی ادامه داد: اکنون دانشگاه با همکاری دستگاه های اجرایی دیگر و با رویکرد مطالعات کاربردی و نه فقط پژوهشی در حال انجام پروژه های در سطح استان بوشهر است.
مصلح تاکید کرد: دانشگاه خلیج فارس با توجه به نقش و اهمیت دریا در معیشت مردم استان بوشهر توجه و تمرکز بر روی مطالعات و پژوهش های دریا محور را از وظیفه های اصلی خود می داند.

Comments are now closed for this entry

استان بوشهر

Template Design:Dima Group