چهارشنبه 29 اسفند 1397 | Wednesday 20 March 2019

بمناسبت گرامی داشت شهادت غریبانه مجاهد عرصه رسانه شهید والا مقام محمود صارمی بزرگداشت روز خبرنگار در بوشهر برگزار شد.

به گزارش دیارجنوب سخنران این مراسم سردار علی رزمجو فرمانده سپاه امام صادق(ع) استان بوشهر وبا حضور شهرام فرهادی مجری و خبرنگار ارشد شبکه بین المللی خبر برگزار شد.

roz khabar basijrasaneh 1roz khabar basijrasaneh 1roz khabar basijrasaneh 1roz khabar basijrasaneh 1roz khabar basijrasaneh 1roz khabar basijrasaneh 1roz khabar basijrasaneh 1roz khabar basijrasaneh 1roz khabar basijrasaneh 1roz khabar basijrasaneh 1roz khabar basijrasaneh 1roz khabar basijrasaneh 1roz khabar basijrasaneh 1roz khabar basijrasaneh 1roz khabar basijrasaneh 1roz khabar basijrasaneh 1roz khabar basijrasaneh 1roz khabar basijrasaneh 1roz khabar basijrasaneh 1roz khabar basijrasaneh 1roz khabar basijrasaneh 1roz khabar basijrasaneh 1roz khabar basijrasaneh 1roz khabar basijrasaneh 1roz khabar basijrasaneh 1roz khabar basijrasaneh 1roz khabar basijrasaneh 1roz khabar basijrasaneh 1roz khabar basijrasaneh 1

Comments are now closed for this entry

استان بوشهر

Template Design:Dima Group