چهارشنبه 29 اسفند 1397 | Wednesday 20 March 2019

شركت گاز استان در راستاي ايفا مسووليت هاي اجتماعي اين شركت و به منظور آگاه سازي جامعه با مصرف ايمن و بهينه گاز طبيعي طرح هميار گاز را درتمامي شهرستان های استان برگزارکرد.

 

gaz 1gaz 1gaz 1gaz 1gaz 1gaz 1gaz 1gaz 1gaz 1gaz 1gaz 1gaz 1gaz 1gaz 1gaz 1

Comments are now closed for this entry

استان بوشهر

Template Design:Dima Group