چهارشنبه 29 اسفند 1397 | Wednesday 20 March 2019

معاون وزیر صنعت معدن وتجارت و رییس سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در سفر به استان بوشهر از سازمان بنادر و دریانوردی بازدید بعمل آورد.

bazdid moaven vazir bandar 1bazdid moaven vazir bandar 1bazdid moaven vazir bandar 1bazdid moaven vazir bandar 1bazdid moaven vazir bandar 1bazdid moaven vazir bandar 1bazdid moaven vazir bandar 1bazdid moaven vazir bandar 1bazdid moaven vazir bandar 1

Comments are now closed for this entry

استان بوشهر

Template Design:Dima Group