يكشنبه 29 ارديبهشت 1398 | Sunday 19 May 2019

مدیر کارخانه سیمان دشتستان بهمراه کارشناس محیط زیست این کارخانه از دبستان حوای روستای راهدار در راستای اجرای طرح بازیافت کنیم – کتاب بخوانیم بازدید بعمل آوردند.

به گزارش دیارجنوب درسه شنبه هجدهم دی ماه ،مهندس حبیبیانی مدیر کارخانه سیمان دشتستان و خانم مهندس امیری کارشناس محیط زیست این شرکت به دعوت انجمن فرهنگ سازان دشتستان در راستای تفاهم نامه فی مابین در خصوص طرح بازیافت کنیم –کتاب بخوانیم از دبستان حوا راهداربازدید بعمل آوردند.
بنابراین گزارش از اهداف این طرح ترویج کتابخوانی و فرهنگ مطالعه و تفکیک زباله از مبدا می باشد که بالغ بر350 کتاب از هزار جلد کتاب انجمن ،عواید حاصل از کاغذهای بازیافتی کارخانه سیمان می باشد.
شایان ذکر اینکه همزمان با این بازدید تفاهم نامه شرکت صنایع سیمان دشتستان و با انجمن فرهنگ سازان تمدید شد.

tafkik kaghaz 1tafkik kaghaz 1tafkik kaghaz 1tafkik kaghaz 1tafkik kaghaz 1

Comments are now closed for this entry

استان بوشهر

Template Design:Dima Group