دوشنبه 1 بهمن 1397 | Monday 21 January 2019

اصحاب رسانه بهمراه بخشدار ارم از پروژه های مختلف این بخش بازدید کردند.

به گزارش دیارجنوب در این بازدید اصحاب رسانه بهمراه بخشدار ارم از پروژه سد تنگ ارم - مرکز جامع سلامت شهر تنگ ارم- پست فوق توزیع تنگ ارم - خط انتقال آب سد تنگ ارم به ۵ روستای بخش - تعریض جاده تنگ ارم به دهرود سفلی و طرح آبیاری نوین در بیش از 1300 هکتار اراضی زراعی بخش ارم بازدید کردند.

بازدید از سد تنگ ارم

bazdid ashab eram 1bazdid ashab eram 1bazdid ashab eram 1bazdid ashab eram 1bazdid ashab eram 1bazdid ashab eram 1bazdid ashab eram 1bazdid ashab eram 1bazdid ashab eram 1

مرکز جامع سلامت شهر تنگ ارم

bazdid ashab eram 1

bazdid ashab eram 1

پست فوق توزیع تنگ ارم

bazdid ashab eram 1bazdid ashab eram 1

خط انتقال آب سد تنگ ارم به ۵ روستای بخش

bazdid ashab eram 1bazdid ashab eram 1bazdid ashab eram 1bazdid ashab eram 1

تعریض جاده تنگ ارم به دهرود سفلی

bazdid ashab eram 1

طرح آبیاری نوین در بیش از 1300 هکتار اراضی زراعی بخش ارم

bazdid ashab eram 1bazdid ashab eram 1bazdid ashab eram 1bazdid ashab eram 1bazdid ashab eram 1bazdid ashab eram 1

Comments are now closed for this entry

استان بوشهر

Template Design:Dima Group