چهارشنبه 29 اسفند 1397 | Wednesday 20 March 2019

با حضور شهردار و مهدی نیکنام رییس شورا - محراب بنافی نائب رییس شورا و سیده خدیجه حسینی از اعضاء شورای اسلامی برازجان از روند آماده سازی موکب های پیاده روی بزرگ ولایت در دشتستان بازدید بعمل آوردند.

 

amadehsazi piadehravi 1amadehsazi piadehravi 1amadehsazi piadehravi 1amadehsazi piadehravi 1amadehsazi piadehravi 1amadehsazi piadehravi 1amadehsazi piadehravi 1amadehsazi piadehravi 1amadehsazi piadehravi 1amadehsazi piadehravi 1amadehsazi piadehravi 1amadehsazi piadehravi 1amadehsazi piadehravi 1amadehsazi piadehravi 1amadehsazi piadehravi 1amadehsazi piadehravi 1amadehsazi piadehravi 1amadehsazi piadehravi 1amadehsazi piadehravi 1amadehsazi piadehravi 1amadehsazi piadehravi 1amadehsazi piadehravi 1amadehsazi piadehravi 1amadehsazi piadehravi 1amadehsazi piadehravi 1amadehsazi piadehravi 1amadehsazi piadehravi 1amadehsazi piadehravi 1amadehsazi piadehravi 1amadehsazi piadehravi 1amadehsazi piadehravi 1amadehsazi piadehravi 1amadehsazi piadehravi 1amadehsazi piadehravi 1amadehsazi piadehravi 1amadehsazi piadehravi 1amadehsazi piadehravi 1

Comments are now closed for this entry

استان بوشهر

Template Design:Dima Group