جمعه 30 فروردين 1398 | Friday 19 April 2019

به مناسبت هفته ی مبارزه با مواد مخدر ایستگاه نقاشی و کاردستی با همکاری شورا و دهیاری تیم اجتماع محور «بهزیستی» مهد کودک قاصدک و جوانه ها در روستای بنداروز برگزار شد.

 eistgah naghashi bondaroz 26

eistgah naghashi bondaroz 26

eistgah naghashi bondaroz 1eistgah naghashi bondaroz 1eistgah naghashi bondaroz 1eistgah naghashi bondaroz 1

eistgah naghashi bondaroz 26

eistgah naghashi bondaroz 1eistgah naghashi bondaroz 1eistgah naghashi bondaroz 1eistgah naghashi bondaroz 1eistgah naghashi bondaroz 1eistgah naghashi bondaroz 1eistgah naghashi bondaroz 1eistgah naghashi bondaroz 1

eistgah naghashi bondaroz 26

eistgah naghashi bondaroz 1eistgah naghashi bondaroz 1eistgah naghashi bondaroz 1eistgah naghashi bondaroz 1eistgah naghashi bondaroz 1eistgah naghashi bondaroz 1eistgah naghashi bondaroz 1eistgah naghashi bondaroz 1eistgah naghashi bondaroz 1

eistgah naghashi bondaroz 1

 

Comments are now closed for this entry

استان بوشهر

Template Design:Dima Group