پنجشنبه 1 فروردين 1398 | Thursday 21 March 2019

مدیرروابط عمومی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی استان بوشهر گفت: براساس بخشنامه این شرکت مناطق گازرسانی شده این استان، نفت سفید دریافت نمی کنند.

مهرداد بیوکی روز دوشنبه درگفت وگو با ایرنا افزود: براین اساس با توجه به پوشش گازرسانی 98 درصدی شهرها و 96 درصدی روستاهای استان بوشهر، براساس این بخشنامه شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی با تائید شرکت گاز فقط در مناطقی که فاقد لوله کشی گاز هستند اقدام به توزیع نفت سفید می کند.
وی بیان کرد: براساس پیش بینی انجام شده امسال باید آخرین سال لوله کشی گاز در مناطق مختلف استان بوشهر باشد و مردم باید از مزایای این انرژی پاک بهره ببرند.
بیوکی یادآور شد: با تائید شرکت گاز استان بوشهر همه مناطق فاقد لوله کشی گاز مشمول دریافت نفت سفید هستند و شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی هیچ مشکلی در تامین سوخت مورد نیاز مردم ندارد.

Comments are now closed for this entry

استان بوشهر

Template Design:Dima Group