يكشنبه 29 ارديبهشت 1398 | Sunday 19 May 2019

مسئولین هیئت های والیبال در بخشهای شهرستان با ارسال نامه ی امضا شده ای به دفتر دیارجنوب نسبت به تبعیض و بی عدالتی های مسئول هیئت والیبال دشتستان از رییس هیئت والیبال استان درخواست کمک کردند.

به گزارش دیارجنوب چندی است که بین هیئت های والیبال در بخشهای شهرستان دشتستان نسبت به مسئول هیئت والیبال دشتستان اعتراضاتی شنیده میشود.

در همین خصوص مسئولین هیئت والیبال در بخشهای شهرستان و مربیان فعال و چندی از پیشکسوتان برازجانی که بقول خودشان حتی به مسئولین ورزش شهرستان و استان هم مراجعه کرده و به جوابی نرسیده اند با ارسال نامه ای به دفتر دیارجنوب از رییس هیئت والیبال استان خواستند که نسبت به این موضوع چاره ای بیندیشد.

پایگاه خبری دیارجنوب این حق را به مسئول هیئت والیبال دشتستان میدهد که در صورت ارسال جوابیه به دفتر آنرا در پایگاه خبری منتشر و منعکس نماید.

eteraz valibal 1eteraz valibal 1

Comments are now closed for this entry

استان بوشهر

Template Design:Dima Group